Manual Frysetrailer

  1. Ved tilslutning af strøm må kølekompressor ikke starte med det samme, hvis kølekompressor starter med det samme, skal man afbryde strømmen med det samme og kontakte os på tel. 24488370.
  2. Ved korrekt opstart skal der blinke et lille symbol på styringen og kølekompressor vil starte efter få minutter hvis temperatur er for høj i Frysetraileren (normalt indstilling starter den først ved over -18c)

Alarmer & Fejl Koder 

  1. Ved gentagende fejl / alarmer max 3 gange skal der tages kontakt til os på tel. 24488370
  2. fejl / alarmer resettes ved at afbryde strømmen og tilslutte den igen HUSK AT NOTERE FEJL KODE I DISPLAY

Oversigt over funktioner og fejl koder kan hentes på nedestående PDF filer

Display frysetrailer alaska 330

Fejl og alarm koder frysetrailer alaska 330